1 2 3 4

รมช.สาธารณสุขส่งเสรืมคุณภาพชีวิต สุขกาย สุขใจ สุขเงิน

รมช.สาธารณสุขส่งเสรืมคุณภาพชีวิต  สุขกาย สุขใจ สุขเงิน


      วันที่29กันยายน2529โรงเรียนวัดคลองตันราษฏ์บำรุง อ. บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ดร.สาธิต ปิตุเดชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการประชุมปฎิบัติการเรียนรู้และเสริมพลังอสม.ชุมชนสร้างสุขและคุณภาพชีวิตโดยมี จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นักเรียนและประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก วัตถุประสงค์ มุ่งเน้นส่งเสริมป้องกันโรคและดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารแบบมีคุณภาพ ลดหวาน มัน เค็ม เน้นผักเป็นหลัก ตลอดจนส่งเสริมการออกกำลังกายทุกช่วงวัย ทุกอายุ ทุกวิธี อย่างน้อยสัปดาห์ละ3วัน วันละ30นาที และยังมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพจิต ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนเป็นโรคซึมเศร้าจำนวนมาก.ตามนโยบายให้ประชาชน สุขกาย สุขใจ และสุขเงิน